Skip to main content

Σχεδιασμός Συστημάτων Πυρασφάλειας

Ο καλός σχεδιασμός των συστημάτων πυρασφαλείας είναι το κλειδί για αποτελεσματική προστασία από πυρκαγιές.

Η αποτελεσματική πυροπροστασία δεν είναι τυχαίο γεγονός. Απαιτείται γνώση και αυστηρή εφαρμογή κανονισμών. Οι μηχανικοί  της ΚΕΜΕΤΑ ΑE   έχουν καθολική γνώση και κατανόηση των απαιτήσεων σχεδιασμού συστημάτων πυροπροστασίας και είναι σε θέση να προτείνουν την καλύτερη μέθοδο ανίχνευσης και περιορισμού ενδεχόμενης πυρκαγιάς.Η ΚΕΜΕΤΑ ΑE   αντιπροσωπεύει και συνεργάζεται  στην Ελλάδα με μερικούς από τους μεγαλύτερους οίκους κατασκευής των πιο προηγμένων συστημάτων πυρανίχνευσης και ελέγχου όπως ανιχνευτές καπνού τύπου δέσμης (beam linear smoke detectors), γραμμικούς ανιχνευτές θερμότητας (linear heat detectors), ανιχνευτές φλόγας (flame detectors), ειδικά συστήματα κατάσβεσης με αφρό  και συστήματα αυτόματης κατάσβεσης με αέρια (fire suppression gasses).

Ωστόσο η δημιουργία ενός λειτουργικού συστήματος πυρασφάλειας που θα ενταχθεί και θα αποδώσει τα αναμενόμενα σε μια επιχείρηση είναι μια εργασία πολύ πιο σύνθετη από την τοποθέτηση συσκευών στην σειρά. Οι συσκευές πρέπει να λειτουργήσουν ως ένα ενοποιημένο σύστημα (integrated system) αποτέλεσμα του οποίου θα είναι η ακρίβεια και η ταχύτητα μετάδοσης του σήματος (συναγερμός ή βλάβη) της πληροφορίας.

Στο σημείο αυτό θα βρείτε το κύριο πλεονέκτημα της ΚΕΜΕΤΑ ΑE τα συστήματα πυρασφάλειας που θα σας προτείνουμε αποτελούνται από τις καλύτερες για τον χώρο σας συσκευές και συνοδεύονται με το απαιτούμενο για την ορθή χρήση τους λογισμικό. Κατασκευάζουμε έτσι ένα ‘στιβαρό’ σύστημα πλήρως ενοποιημένο με τα συστήματα ανίχνευσης αερίων, κατάσβεσης, πυρόσβεσης, ασφαλείας και παρακολούθησης που τυχόν υπάρχουν ή πρόκειται να εγκατασταθούν στο κτίριο σας. Η ποιότητα της εργασίας μας είναι προϊόν της μακρόχρονης εμπειρίας και εκπαίδευσης των στελεχών μας και είμαστε έτοιμοι να προστατέψουμε το κτίριο ή την εγκατάσταση σας από ενδεχόμενη πυρκαγιά.

✓ Προληπτικά μέσα πυροπροστασίας και σχεδιασμός μεγάλων έργων
Τα μεγάλα έργα υποδομών απαιτούν υψηλή εξειδίκευση στον σχεδιασμό των συστημάτων πυρασφαλείας. Η  ΚΕΜΕΤΑ ΑE έχει   εμπειρία στην αντιμετώπιση έργων μεγάλης κλίμακας και ειδικών κινδύνων. Η εμπειρία αυτή μας επιτρέπει να εφαρμόζουμε τεχνικές  λύσεις που προσθέτουν αξία στα σχέδια των πελατών  μας. Πιστεύουμε ότι ο συνδυασμός της εμπειρίας των στελεχών μας και της τεχνολογίας που εφαρμόζουμε τοποθετεί την ΚΕΜΕΤΑ ΑE στην πρώτη γραμμή των επιλογών σας. Έχουμε εμπλακεί στον σχεδιασμό αποτελεσματικών συστημάτων πυρασφαλείας σε βιομηχανικά συγκροτήματα, δημόσια και ιδιωτικά κτήρια.

✓ Αναβάθμιση υφισταμένων συστημάτω νπυρασφαλείας 
Το κλιμάκιο των μηχανικών της εταιρείας μας μπορεί να αναβαθμίσει υπάρχουσες εγκαταστάσεις ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με τις νέες προδιαγραφές και απαιτήσεις της νομοθεσίας ή να διαχειριστεί πιθανές αλλαγές στην επικινδυνότητα των χώρων της εγκατάστασής σας. Η φιλοσοφία μας και η επιλογή συστημάτων από κατασκευαστές με διαχρονική συμβατότητα μας επιτρέπει την αναβάθμιση των συστημάτων χωρίς τον ευτελισμό της ποιότητας λειτουργίας τους.

Όλα τα παραπάνω καταλήγουν στην δυνατότητα υποβολής μιας πλήρους οικονομοτεχνικής μελέτης στην φάση του σχεδιασμού μιας εγκατάστασης με στόχο την ενσωμάτωση των απαιτούμενων υποδομών (καλωδιώσεων και σωληνώσεων) στον σκελετό του κτιρίου ώστε το σύστημα πυρασφάλειας να είναι μέρος του κτιρίου και όχι ένα συνονθύλευμα ατάκτως ειρημένων υλικών με μειωμένη λειτουργικότητα.

✓ Οικονομική και αποτελεσματική προστασία.
Οι μηχανικοί της ΚΕΜΕΤΑ ΑE σχεδιάζουν  συστήματα που αποδίδουν την  απαιτούμενη προστασία από πυρκαγιές έχοντας πάντα στο μυαλό τους το συνολικό κόστος του συστήματος. Το εύρος των οίκων που εκπροσωπούμε στην Ελληνική αγορά μας δίνει την δυνατότητα να προτείνουμε συστήματα με διαφορετικά κοστολόγια και να επιλέξουμε μαζί με τον πελάτη μας την καλύτερη λύση.

✓ Ενδελεχής έρευνα και σχεδιασμός
Το πρώτο βήμα για τον σχεδιασμό ενός νέου συστήματος πυροπροστασίας είναι η αξιολόγηση της εγκατάστασης σας και η ανάλυση υλικών κατασκευής των κτιρίων σας, της γραμμής παραγωγής, των πρώτων υλών, των τελικών προϊόντων καθώς και ο εντοπισμός τυχών εδικών κινδύνων. Καθορίζοντας και διακρίνοντας τον κάθε κίνδυνο χωριστά σχεδιάζουμε λύσεις για την αντιμετώπιση τους. Βλέπουμε την κάθε επικίνδυνη περιοχή ως απομονωμένη αλλά ταυτόχρονα σχεδιάζουμε την αντιμετώπιση των θεμάτων του κτιρίου συνολικά. Φροντίζουμε επίσης ο σχεδιασμός να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα και την ισχύουσα νομοθεσία.

✓ Ένας ειδικός στην διάθεση σας όποτε τον χρειαστείτε. 
Η ΚΕΜΕΤΑ ΑE απασχολεί με μόνιμη σχέση εργασίας μηχανικούς σχεδιαστές συστημάτων καταιονισμού, πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Είμαστε συνεπώς σε θέση να ανταποκριθούμε άμεσα σ εκάθε σας ανάγκη.

 
Μέλη της BNI Greece , του μεγαλύτερου επιχειρηματικού δικτύου ανάπτυξης και συνεργασίας παγκοσμίως
 
Μέλος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ). Στόχος της ΕΕΝΕ αποτελεί η ανάπτυξη και προαγωγή της υγιούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, μέσα από ένα εποικοδομητικό και γόνιμο διάλογο με την πολιτική ηγεσία του τόπου, την κοινωνία και τους διαμορφωτές κοινής γνώμης.
 
Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ). Το ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ είναι ένας μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που υποστηρίζει τη διαμόρφωση / υποστήριξη προδιαγραφών και προτύπων πυροπροστασίας, ώστε να αποτρέπονται / μειώνονται οι απώλειες ζωής και περιουσίας από τη φωτιά στις κατασκευές και συμμετέχει σε διαβουλεύσεις σχετικά με την κατάρτιση νόμων, αποφάσεων και κανονισμών προδιαγραφών πυροπροστασίας και μηχανισμού τήρησής τους.
Ρήγα Φεραίου 16β
Νέα Χαλκηδόνα
14343, Αθήνα
  • ΑΡ. ΓΕΜΗ 069685103000