Skip to main content

Συστήματα Ασφάλειας - Πυρασφάλειας στην Βιομηχανία 

Η ασφάλεια και η πυρασφάλεια μιας βιομηχανίας αποτελεί πολύ μεγάλη πρόκληση τόσο για τον ιδιοκτήτη όσο και για τον διαχειριστή της εγκατάστασης. Η πανσπερμία υλικών και τεχνολογιών στην σημερινή αγορά δημιουργεί ένα πολύ θολό τοπίο και κάνει την τελική επιλογή των συστημάτων πολύ δύσκολη.

Στην ΚΕΜΕΤΑ ΑΕ θα προβούμε σε εκτίμηση και μελέτη των πιθανών κινδύνων που μπορεί η εγκατάσταση σας να αντιμετωπίσει. Θα προτείνουμε την καλύτερη δυνατόν λύση ώστε να μειωθεί  ο κίνδυνος  χωρίς να παρέμβουμε στον τρόπο και την λογική της λειτουργίας της επιχείρησης.

Το σχέδιο πυρασφάλειας και ασφαλείας της επιχείρησης σας θα το διαχειριστεί το εξειδικευμένο προσωπικό μας που έχει την απαιτούμενη κατάρτιση και εμπειρία ώστε να φέρει το καλύτερο δυνατόν τεχνικά και οικονομικά αποτέλεσμα.

Η διαχείριση του έργου που θα προκύψει θα γίνει ώστε το έργο να ολοκληρωθεί εντός του αρχικού σχεδιασμού, εντός χρονοδιαγράμματος και εντός προϋπολογισμού. Τηρώντας πάντα τις υψηλότερες προδιαγραφές.

Είτε πρόκειται για ένα πλήρως διασυνδεδεμένο σύστημα, είτε για αναβάθμιση και συντήρηση υπάρχοντος συστήματος, οι μηχανικοί και οι τεχνικοί της ΚΕΜΕΤΑ ΑΕ  έχουν την εμπειρία, την γνώση και την κατάρτιση να φέρουν το έργο σε πέρας σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

Οι λύσεις που μπορούμε να προσφέρουμε σχετικά με τα Συστήματα Ασφάλειας - Πυρασφάλειας στην Βιομηχανία είναι οι εξής:

✓ Αναλυτική μελέτη πυρασφαλείας σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και τις Διεθνείς προδιαγραφές
✓ Σύστημα πυρασφάλειας (καταιονισμός, πυρανίχνευση, ανιχνευτές δέσμης, κατασβέσεις, συστήματα ανίχνευσης, εκρηκτικών μιγμάτων, εγκαταστάσεις ATEXκ.λ.π)
✓ Έλεγχος πρόσβασης με περιορισμό σε συγκεκριμένες περιοχές
✓ Μπουτόν πανικού για εργαζομένους σε απομακρυσμένα και απομονωμένα σημεία
✓ Σύστημα συναγερμού για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
✓ Συστήματα προστασίας περιμέτρου (περιμετρικά συστήματα ασφαλείας).
✓ Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης για την παρακολούθηση και καταγραφή συμβάντων τόσο στον εξωτερικό όσο και στον εσωτερικό χώρο της εγκατάστασης.
✓ Σύστημα ελέγχου πρόσβασης, παρακολούθησης εισόδων εξόδων και ωρομέτρησης.
✓ Πλήρη ενοποίηση και παρακολούθηση όλων των πιο πάνω από ηλεκτρονικό υπολογιστή, tablet και smartphone.

Οι μηχανικοί της εταιρείας μας είναι απόλυτα εξειδικευμένοι στην μελέτη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων σε βιομηχανίες υψηλού κινδύνου όπως Βιομηχανίες χρωμάτων, Βιομηχανίες επεξεργασίας εκρηκτικών υλών, Βιομηχανίες χαρτιού, Βιομηχανίες καλλυντικών κ.λπ.

Στους  χώρους αυτούς προσφέρουμε κάλυψη με συστήματα αφρού. Τα Συστήματα Ασφάλειας - Πυρασφάλειας στην Βιομηχανία μπορεί να είναι ολικής κατάκλισης (total flooding), καταιονισμού (foam sprinkler systems), κατάσβεσης με κανόνια αφρού νερού (water foam monitor) κ.λπ.

Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από την εμπειρία μας στα Συστήματα Ασφάλειας - Πυρασφάλειας στην Βιομηχανία;

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το σύστημα που θα επιλέξετε όχι μόνο θα σχεδιαστεί και θα εγκατασταθεί από έμπειρους εξουσιοδοτημένους από τους οίκους κατασκευής τεχνικούς και μηχανικούς, αλλά και ότι θα εκμεταλλευτούμε πλήρως της δυνατότητες του συστήματος που εγκαταστάθηκε.

Σε όλες τις νέες εγκαταστάσεις απαιτείται πλήρης ανάλυση και εκπαίδευση των χρηστών στα Συστήματα Ασφάλειας - Πυρασφάλειας στην Βιομηχανία. Οι χρήστες των συστημάτων θα εκπαιδευτούν από εμάς και θα βεβαιώσουμε την ικανότητά τους να χειρίζονται τα Συστήματα Ασφάλειας - Πυρασφάλειας στην Βιομηχανία μόνο όταν οι γνώσεις είναι επαρκείς.

Η καλή λειτουργία τους συστήματος διασφαλίζεται από τη  μακρόχρονη εγγύηση που παρέχουμε (2 έτη) τόσο για τα υλικά όσο και για τις εγκαταστάσεις.

Τέλος μετά την ολοκλήρωση του έργου παρέχουμε την δυνατότητα σύναψης συμβολαίου συντήρησης και επανάληψης σε τακτά χρονικά διαστήματα της εκπαίδευσης ώστε να διασφαλίζεται σε βάθος χρόνου η εύρυθμη λειτουργία του συστήματος.

 
Μέλη της BNI Greece , του μεγαλύτερου επιχειρηματικού δικτύου ανάπτυξης και συνεργασίας παγκοσμίως
 
Μέλος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ). Στόχος της ΕΕΝΕ αποτελεί η ανάπτυξη και προαγωγή της υγιούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, μέσα από ένα εποικοδομητικό και γόνιμο διάλογο με την πολιτική ηγεσία του τόπου, την κοινωνία και τους διαμορφωτές κοινής γνώμης.
 
Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ). Το ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ είναι ένας μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που υποστηρίζει τη διαμόρφωση / υποστήριξη προδιαγραφών και προτύπων πυροπροστασίας, ώστε να αποτρέπονται / μειώνονται οι απώλειες ζωής και περιουσίας από τη φωτιά στις κατασκευές και συμμετέχει σε διαβουλεύσεις σχετικά με την κατάρτιση νόμων, αποφάσεων και κανονισμών προδιαγραφών πυροπροστασίας και μηχανισμού τήρησής τους.
Ρήγα Φεραίου 16β
Νέα Χαλκηδόνα
14343, Αθήνα
  • ΑΡ. ΓΕΜΗ 069685103000