Skip to main content

Συστήματα Ασφάλειας - Πυρασφάλειας σε Νοσοκομεία

Τα νοσοκομεία και οι κλινικές απαιτούν ειδική αντιμετώπιση σε ότι αφορά τα συστήματα ασφάλειας, πυρασφάλειας, εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και το σύστημα κλίσης αδελφής (nurse call system)

Η ΚΕΜΕΤΑ ΑΕ έχει μελετήσει και έχει εγκαταστήσει συστήματα σε μεγάλο αριθμό ιδιωτικών και δημοσίων νοσοκομείων. Η συσσωρευμένη εμπειρία και η μεγάλη γκάμα υλικών και λύσεων που προτείνουμε εγγυάται για την καλύτερη δυνατόν προσέγγιση των αναγκών του κτιρίου σας.

Οι προτάσεις της ΚΕΜΕΤΑ ΑΕ στα Συστήματα Ασφάλειας - Πυρασφάλειας σε Νοσοκομεία :

Στον τομέα της ασφάλειας παρέχουμε την δυνατότητα στο προσωπικό ασφαλείας του νοσοκομείου να έχει εικόνα από όλους τους χώρους της εγκατάστασης επιλέγοντας τα καλύτερα σημεία για την εγκατάσταση εικονοληπτών (cameras). Προστατεύουμε με συστήματα ασφαλείας τις περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος όπως ταμεία, αρχεία, χώροι που στεγάζουν ειδικό εξοπλισμό κ.α. Και φροντίζουμε για τον έλεγχο της πρόσβασης (access control) σε ειδικούς και ευαίσθητους χώρους.

Στον τομέα της πυρασφαλείας και δεδομένης της μειωμένης δυνατότητας μετακίνησης  μεγάλου μέρους των νοσηλευομένων, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην πρόληψη και την καταστολή σε αρχικό στάδιο οποιασδήποτε πυρκαγιάς. Προτείνουμε συνεπώς την χρήση συστημάτων πυρανίχνευσης σε όλους τους χώρους, συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης στους επικίνδυνους χώρους και την κάλυψη τουλάχιστον των οδεύσεων διαφυγής με δίκτυα καταιονισμού. Στους χώρους που υπάρχει κεντρικό σύστημα κλιματισμού- αερισμού προτείνουμε την εγκατάσταση ανιχνευτών καπνού (duct smoke detectors) σε κεντρικά σημεία των αεραγωγών. Ο φωτισμός ασφαλείας και η σήμανση των οδεύσεων διαφυγής είναι ένα ακόμα σημείο που απαιτείται ειδική μέριμνα στον  σχεδιασμό και την εγκατάσταση τους. Τα συστήματα αυτά σχεδιάζονται και εγκαθίστανται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του κτιρίου αλλά και την χορήγηση πιστοποιητικού πυρασφαλείας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

➤ Σύστηματα Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Νοσοκομεία:

Τα συστήματα εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας B.M.S. σχεδιάζονται ώστε να μειώνουν τις απαιτήσεις του νοσοκομείου σε ενέργεια απελευθερώνοντας έτσι πόρους για την καλύτερη λειτουργία της εγκατάστασης. Τα συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Νοσοκομεία μπορεί να μειώσουν την κατανάλωση νερού και ρεύματος έως και 25% ανάλογα με το μέγεθος της παρέμβασης που θα αποφασιστεί.

Τα Συστήματα Ασφάλειας - Πυρασφάλειας σε Νοσοκομεία στο σύνολό τους έχουν δυνατότητα παρακολούθησης και κατά περίπτωση και χειρισμού από smartphone, tablet η laptop.

➤ Σύστημα κλήσης αδελφής:

Το σύστημα κλίσης αδελφής παρέχει στο νοσηλευτικό προσωπικό την δυνατότητα να παρακολουθεί  το σύνολο των νοσηλευομένων εύκολα και γρήγορα. Η ταχύτητα μεταφοράς κλίσεων και δεδομένων αυξάνει το αίσθημα ασφάλειας των ασθενών βελτιώνοντας κάπως την ψυχολογία τους.

Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από την εμπειρία μας στα Συστήματα Ασφάλειας - Πυρασφάλειας σε Νοσοκομεία;

Θα πρέπει να γνωρίζεται ότι το σύστημα που θα επιλέξετε όχι μόνο θα σχεδιαστεί και θα εγκατασταθεί από έμπειρους εξουσιοδοτημένους από τους οίκους κατασκευής τεχνικούς και μηχανικούς, αλλά και ότι θα εκμεταλλευτούμε πλήρως της δυνατότητες του συστήματος που εγκαταστάθηκε.

Σε όλες τις νέες εγκαταστάσεις απαιτείται πλήρης ανάλυση και εκπαίδευση των χρηστών στα Συστήματα Ασφάλειας - Πυρασφάλειας σε Νοσοκομεία. Οι χρήστες των συστημάτων θα εκπαιδευτούν από εμάς και θα βεβαιώσουμε την ικανότητά τους να χειρίζονται τα Συστήματα Ασφάλειας - Πυρασφάλειας σε Νοσοκομεία μόνο όταν οι γνώσεις είναι επαρκείς.

Η καλή λειτουργία τους συστήματος διασφαλίζεται από τη  μακρόχρονη εγγύηση που παρέχουμε (2 έτη) τόσο για τα υλικά όσο και για τις εγκαταστάσεις.

Τέλος μετά την ολοκλήρωση του έργου παρέχουμε την δυνατότητα σύναψης συμβολαίου συντήρησης και επανάληψης σε τακτά χρονικά διαστήματα της εκπαίδευσης ώστε να διασφαλίζεται σε βάθος χρόνου η εύρυθμη λειτουργία του συστήματος.

 
Μέλη της BNI Greece , του μεγαλύτερου επιχειρηματικού δικτύου ανάπτυξης και συνεργασίας παγκοσμίως
 
Μέλος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ). Στόχος της ΕΕΝΕ αποτελεί η ανάπτυξη και προαγωγή της υγιούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, μέσα από ένα εποικοδομητικό και γόνιμο διάλογο με την πολιτική ηγεσία του τόπου, την κοινωνία και τους διαμορφωτές κοινής γνώμης.
 
Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ). Το ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ είναι ένας μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που υποστηρίζει τη διαμόρφωση / υποστήριξη προδιαγραφών και προτύπων πυροπροστασίας, ώστε να αποτρέπονται / μειώνονται οι απώλειες ζωής και περιουσίας από τη φωτιά στις κατασκευές και συμμετέχει σε διαβουλεύσεις σχετικά με την κατάρτιση νόμων, αποφάσεων και κανονισμών προδιαγραφών πυροπροστασίας και μηχανισμού τήρησής τους.
Ρήγα Φεραίου 16β
Νέα Χαλκηδόνα
14343, Αθήνα
  • ΑΡ. ΓΕΜΗ 069685103000