Η απαξίωση των Συστημάτων Ασφαλείας

Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε πολλά κτίρια είναι η απαξίωση των ήδη εγκατεστημένων συστημάτων πυρασφαλείας, επισημαίνει ο Ευάγγελος Κωνσταντέας, ένας εκ των ιδιοκτητών της εταιρείας συστημάτων ασφαλείας Κ.Ε.Μ.Ε.Τ.Α.

Συνοπτικά μπορούμε να εστιάσουμε στα εξής:

Α. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Η καλωδίωση των συστημάτων πυρασφαλείας (είναι υποχρεωτικό από την ισχύουσα νομοθεσία) να γίνεται με πυράντοχα καλώδια. Σε πολλές εγκαταστάσεις έχουμε βρει καλωδιώσεις με χρήση τηλεφωνικών, UTP, ΝΥΜ κλπ. καλωδίων.
Οι εγκαταστάσεις αυτές παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα ψευδοσυναγερμών που στο τέλος οδηγούν σε απαξίωση του συστήματος (μειωμένη αξιοπιστία).
Σε περίπτωση που αυτών των τύπων τα καλώδια είναι τοποθετημένα σε συστήματα αυτόματης κατάσβεσης θα πρέπει να γίνει άμεσα αντικατάστασή τους. Η εργασία αυτή είναι απαραίτητη διότι τα καλώδια που δεν έχουν προστασία διαρρέονται από επαγωγικά ρεύματα που παράγονται από την λειτουργία γειτονικών συσκευών και μπορεί να ενεργοποιήσουν τις διατάξεις εκτόνωσης του συστήματος κατάσβεσης.
2. Λανθασμένη επιλογή υλικού. Το πρόβλημα αυτό είναι πολύ συνηθισμένο. Θα δούμε απλούς ανιχνευτές καπνού τοποθετημένους σε μεγάλα ύψη, σύνδεση στο ίδιο σύστημα υλικών μη συμβατών μεταξύ τους.
3. Έλλειψη στοιχείων του έργου. Για παράδειγμα δεν υπάρχουν στο αρχείο της επιχείρησης σχέδια του συστήματος, καταγραφή ζωνών, εγχειρίδια υλικών, κωδικοί μηχανικού και χρήστη και τέλος πολύ σημαντικό δεν υπάρχουν τα πιστοποιητικά των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο.

 Β. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ακόμα και ένα σύστημα με όλα τα πιο πάνω προβλήματα μπορεί να το διαχειριστεί ένας έμπειρος τεχνικός ώστε να έχει κάποιος μορφής λειτουργική αρτιότητα.
Σε καμιά περίπτωση βέβαια δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά ένα σύστημα που δεν έχει συντηρηθεί ποτέ ή συντηρείται από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Τα συστήματα πυρασφαλείας δεν είναι διακοσμητικά.
Εγκαθίστανται στα κτίρια σύμφωνα με τις διατάξεις και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, της ασφαλιστικής εταιρείας και τις ανάγκες ασφάλειας του χρήστη του συστήματος.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την σωστή λειτουργία του συστήματος είναι η σωστή συντήρηση και η αναβάθμιση του.

Το σύστημα πυρασφαλείας του κτιρίου σας έχει κατασκευαστεί για να λειτουργήσει μια φορά (στατιστικά δεδομένα ΗΠΑ) στην διάρκεια ζωής του κτιρίου και να προστατέψει την ζωή και την ακεραιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, το εξοπλισμό και την στατική του κτιρίου.

Για να μην αντιμετωπίσετε τα προβλήματα που προαναφέραμε προτείνουμε να ακολουθήσετε τα εξής απλά βήματα:

Α. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Αναθέστε σε έναν έμπειρο μελετητή την μελέτη και τον σχεδιασμό του συστήματος
2. Ζητείστε τα πιστοποιητικά του εγκαταστάτη (βεβαιώσεις εκπαίδευσης) και βεβαιωθείτε για την εμπειρία του.
3. Ζητείστε τα τεχνικά φυλλάδια των υλικών και βεβαιωθείτε ότι πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Β. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Ζητήστε σχέδια AS BUILT
2. Ζητήστε να γίνει δοκιμή στο 100% τους συστήματος με δοκιμή όλων των σεναρίων της μελέτης.
3. Ενημερωθείτε για τις απαιτήσεις συντήρησης του συστήματος και είτε εκπαιδεύστε το προσωπικό σας είτε αναθέστε σε εταιρεία την συντήρηση του συστήματός σας.

Οι δοκιμές πρέπει να γίνονται με χρήση ελεγκτών βρόχου και εξομοιωτών καπνού και θερμοκρασίας.

Εχετε καποια απορια;DemoΕπικοινωνηστε μαζι μας