Συστήματα Πυρανίχνευσης και Κατάσβεσης στο Εφετείο Αθηνών.

Συστήματα Πυρανίχνευσης και Κατάσβεσης στο Εφετείο Αθηνών

Στις εγκαταστάσεις του <Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών (Εφετείο)>  και για λογαριασμό της εργολήπτριας εταιρείας  Κ. Μπόλος & Συνεργάτες Ο.Ε. η ΚΕΜΕΤΑ ανέλαβε το έργο :  


 
Προσθήκη και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας στο χώρο αρχείων Πρωτοδικείου και Ειρηνοδικείου Αθηνών
Εργασίες συντήρησης συστημάτων πυροπροστασίας σε όλο το κτίριο

Το συγκεκριμένο έργο παρουσίασε αρκετά μεγάλες προκλήσεις (τεχνικές, τεχνολογικές και κατασκευαστικές). Το κλιμάκιο των τεχνικών και των μηχανικών που της ΚΕΜΕΤΑ ανταπεξήλθε με συνέπεια και αξιοπιστία με αποτέλεσμα την πλήρη ικανοποίηση τόσο του εργολάβου όσο και την Υπηρεσίας.
Αντικείμενο του έργου ήταν:

1.    Η υδραυλική δοκιμή, ανάκτηση του κατασβεστικού παράγοντα και αναπλήρωση των φιαλών HFC227ea (FM200).
Η εργασία εκτελέστηκε σε νόμιμο και με τις απαιτούμενες άδειες εργαστήριο κάτω από την επίβλεψη των μηχανικών της ΚΕΜΕΤΑ και κλιμακίου μηχανικών της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ. Η υδραυλική δοκιμή των φιαλών έγινε σε πίεση 250 bar με χρήση διακριβωμένων οργάνων. Οι φιάλες δεν παρουσίασαν έλλειψη βάρους ή παραμορφώσεις και το ανακτηθέν αέριο επαναχρησιμοποιήθηκε. Σε όλη την φάση των εργασιών παρουσιάστηκαν απώλειες κατασβεστικού παράγοντα HFC227ea (FM200) της τάξεως του 20%. Η ποσότητα αυτή συμπληρώθηκε.
2.    Η υδραυλική δοκιμή και αναγόμωση των φιαλών IG541 (INERGEN) που είχαν αδειάσει.
Η εργασία εκτελέστηκε σε νόμιμο και με τις απαιτούμενες άδειες εργαστήριο κάτω από την επίβλεψη των μηχανικών της ΚΕΜΕΤΑ και κλιμακίου μηχανικών της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ. Η υδραυλική δοκιμή των φιαλών έγινε σε πίεση 350 bar με χρήση διακριβωμένων οργάνων. Οι φιάλες δεν παρουσίασαν έλλειψη βάρους ή παραμορφώσεις και αναγομώθηκαν με το ίδιο σε αναλογίες μίγμα αδρανών αερίων.
3.    Η υδραυλική δοκιμή και αναγόμωση των φιαλών CO2. Η εργασία εκτελέστηκε σε νόμιμο και με τις απαιτούμενες άδειες εργαστήριο κάτω από την επίβλεψη των μηχανικών της ΚΕΜΕΤΑ και κλιμακίου μηχανικών της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ. Η υδραυλική δοκιμή των φιαλών έγινε σε πίεση 350 bar με χρήση διακριβωμένων οργάνων. Οι φιάλες δεν παρουσίασαν έλλειψη βάρους ή παραμορφώσεις και αναγομώθηκαν.
4.    Συμπλήρωση με νέες κατασβέσεις με χρήση κατασβεστικού παράγοντα HFC227ea (FM200) σε νέους χώρους του αρχείου. Χρησιμοποιήθηκαν συστήματα που φέρουν τις κατά Νόμο απαιτούμενες πιστοποιήσεις
5.    Η αντικατάσταση των πινάκων πυρανίχνευσης. Χρησιμοποιήθηκαν συστήματα που φέρουν τις κατά Νόμο απαιτούμενες πιστοποιήσεις  ο εξοπλισμός είναι του οίκου COFEM.
6.    Η αντικατάσταση των διευθυνσιοδοτούμενων πινάκων πυρανίχνευσης. Στον κέντρο έλεγχου του Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών υπήρχε εγκατεστημένο δίκτυο πινάκων οι οποίοι ήταν εκτός λειτουργίας. Η συντήρηση και επαναλειτουργία των πινάκων ήταν αδύνατη δεδομένου του ότι το εργοστάσιο έχει διακόψει την λειτουργία του πριν από 10 έτη. Παρελκόμενα των πινάκων αυτών είναι περίπου 1880 τεμάχια συσκευές (ανιχνευτές, κομβία συναγερμού, σειρήνες και συσκευές Ι/Ο) ο εξοπλισμός αυτός είναι του κατασκευαστικού οίκου APOLLO. Για την λειτουργία του συστήματος και με τον περιορισμό των υφισταμένων ΑΤΙΕ επιλέξαμε την  εγκατάσταση 12 διευθυνσιοδοτούμενων πινάκων του κατασκευαστικού οίκου INIM οι οποίοι μπορούν να λειτουργούν με το απαιτούμενο από τους ανιχνευτές και τις συσκευές APOLLO πρωτόκολλο. Τέλος στις δυο κεντρικές πύλες του κτιρίου εγκαταστάθηκαν δικτυακοί επαναλήπτες (REPETER).

Εχετε καποια απορια;DemoΕπικοινωνηστε μαζι μας