Σύστημα Πυρανίχνευσης και Κατάσβεσης στην ΣΥΜΕΤΑΛΛ Α.Ε

Σύστημα Πυρανίχνευσης και Κατάσβεσης στην ΣΥΜΕΤΑΛΛ Α.Ε

Η ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. είναι μια εταιρεία του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Τελικό προϊόν της εταιρείας είναι το αλουμινόχαρτο για υγειονομικού ενδιαφέροντος εφαρμογές (τσιγαρόχαρτο, περιτύλιγμα σοκολάτας κλπ.)
Η εταιρεία εξάγει σε όλο τον προϊόντα της σε όλο τον κόσμο και ως εκ τούτου ελέγχεται από διεθνείς φορές διασφάλισης ποιότητας. Στα πλαίσια της συνεργασίας μας και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών και των πελατών της εταιρείας εφαρμόσαμε ένα πρόγραμμα αναβάθμισης των συστημάτων πυρασφαλείας και ασφαλείας του εργοστασίου που περιλαμβάνει τα εξής:

1.    Κατασκευή νέου αντλιοστασίου σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN.
2.    Κατασκευή συστήματος καταιονισμού με αφρό για τον χώρο ανάμιξης χρωμάτων. Ο χώρος αυτός είναι αποτελεί περιοχή ATEX λόγο των εύφλεκτων  (διαλύτες) πρώτων υλών. Για την εγκατάσταση χρησιμοποιήθηκαν υλικά του οίκου KCA και συγκεκριμένα IN LINE FOAM MIXER & FOAM NOZZLES. Στόχος της πιο πάνω εγκατάστασης είναι η κάλυψη όλου του χώρου με FILM FOAM ώστε να επιτύχουμε άμεση κατάσβεση πιθανής πυρκαγιάς.
3.    Κατασκευή νέου βανοστασίου με χρήση πιστοποιημένων κατά UL FM βανών. Το βανοστάσιο έχει συνολικά 15 αναχωρήσεις 6΄΄ έως 2΄΄ και ο κεντρικός αγωγός είναι διαμέτρου 10΄΄.
4.    Επέκταση του δικτύου των πυροσβεστικών φωλεών (FIRE HOSE)
5.    Κατασκευή δύο νέων δικτύων καταιονισμού (SPRINKLER) με χρήση πιστοποιημένων κατά UL FM υλικών του οίκου TYCO.
6.    Κατασκευή συστημάτων τοπικής εφαρμογής και ολικής κατάκλισης με χρήση CO2 σε ηλεκτρικούς πίνακες και Μ/Σ. Οι πίνακες κατάσβεσης είναι του οίκου EATON COOPER και οι συμβατικοί ανιχνευτές του οίκου MENVIER.
7.    Κατασκευή συστημάτων ολικής κατάκλισης με χρήση HFC227ea (FM200) σε COMPUTER ROOM  και ηλεκτρικούς πίνακες.
8.    Η πυρανίχνευση έγινε με υλικά του οίκου  ESSER by HONEYWELL. Ο πίνακας που χρησιμοποιήθηκε ήταν τύπου ESSER IQ8 intelligent analog addressable 6 βρόχων με ενσωματωμένο εκτυπωτή. Με το σύστημα αυτό επιτηρούνται όλα τα σημεία ενδιαφέροντος του εργοστασίου (κατάσταση αντλιών, βάνες κ.λ.π) με χρήση συσκευών Ι/Ο (TAL TECHNICAL ALARM DEVICE). Για τους μεγάλους χώρους αποθήκευσης επιλέξαμε την χρήση γραμμικών ανιχνευτών δέσμης (LINEAR SMOKE DETECTORS – BEAM) οι οποίοι επιτηρούνται από το κεντρικό σύστημα.
9.    Προμήθεια και εγκατάσταση αντιεκρηκτικού συστήματος ανίχνευσης εκρηκτικών μιγμάτων του οίκου DURRAN BY SIEMENS για την έγκαιρη ανίχνευση διαρροών εκρηκτικών μιγμάτων και την απομάκρυνσή τους μέσω του συστήματος εξαερισμού.
10.    Σύστημα ασφαλείας, στον τομέα αυτό έγινε επιλογή ενός πίνακα του οίκου SCANTRONIC  και συγκεκριμένα του μοντέλου ION 160. Πρόκειται για πίνακα τεχνολογίας BUS με δυνατότητα επέκτασης έως 160 ζώνες και ενσωματωμένη δυνατότητα χειρισμού μέσω διαδικτύου (IP READY).
11.    Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης CCTV που καλύπτει όλους του χώρους του εργοστασίου και παρέχει την δυνατότητα χειρισμού και παρακολούθησης μέσω διαδικτύου.  
Το σύνολο των εγκαταστάσεων σε ότι αφορά την καλωδίωση των συστημάτων πυρανίχνευσης, αυτόματης κατάσβεσης και ανίχνευσης εκρηκτικών μιγμάτων έγινε με χρήση πιστοποιημένων θωρακισμένων πυραντόχων καλωδίων.

 

Εχετε καποια απορια;DemoΕπικοινωνηστε μαζι μας