Η εταιρία έχει αδειοδοτηθεί από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας με την απόφαση Α.Π. 3015/39/60/2010στ. H ΚΕΜΕΤΑ ΟΕ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008, πιστοποιημένο από την TÜV intercert με αριθμό πιστοποιησης 10-Q-30044-TIC για την μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση συστημάτων ασφαλείας και πυρασφάλειας.

Συστήματα περιμετρικής προστασίας

Συστήματα περιμετρικής προστασίας - Συστήματα Ασφαλείας

Λίγα λόγια για τα Συστήματα περιμετρικής προστασίας
Συστήματα περιμετρικής προστασίας:

Τα Συστήματα περιμετρικής προστασίας είναι λίγο πιο περίπλοκα και εκτεταμένα συστήματα συναγερμού, τα οποία προστατεύουν μία πολύ μεγαλύτερη περιοχή και έχουν την δυνατότητα να παρέχουν "Άμυνα σε Βάθος". Η προστατευόμενη περίμετρος συνήθως προσδιορίζεται και περικλείεται από μανδρότοιχο ή φράχτη. Υπάρχει τουλάχιστον μία πύλη για την είσοδο και έξοδο των εξουσιοδοτημένων ατόμων και οχημάτων. Τα Συστήματα περιμετρικής προστασίας στηρίζονται σε συνδυασμό μιας ή περισσοτέρων  τεχνολογιών, τοποθετούνται επί ή πλησίον του τοίχου ή φράχτη, (πάντοτε μέσα από το εξωτερικό όριο της περιμέτρου), και συνήθως χρησιμοποιούν και υποσύστημα CCTV για οπτική επιβεβαίωση των συναγερμών. Τα διάφορα αισθητήρια στα Συστήματα περιμετρικής προστασίας μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα ή περισσότερα στρώματα, εξασφαλίζοντας έτσι "προστασία σε βάθος". Το Κέντρο ελέγχου βρίσκεται συνήθως μέσα στην προστατευόμενη περιοχή και είναι εξοπλισμένο με ένα PC και τα παρελκόμενά του και το κατάλληλο Λογισμικό για την επεξεργασία των συναγερμών και παροχή εντολών προς τον χρήστη. Οι γνωστές τεχνολογίες στα Συστήματα περιμετρικής προστασίας περιλαμβάνουν: Αισθητήρια Φραγμού (Barrier sensors), Oγκομετρικά αισθητήρια (Volumetric sensors), Αισθητήρια που τοποθετούνται πάνω στον φράχτη (Fence Mounted Sensors) και Οπτικά αισθητήρια εντοπισμού κίνησης (Video Motion Detection Sensors).

Τα Συστήματα περιμετρικής προστασίας ανήκουν στην οικογένεια των συστημάτων ασφαλείας. Για να διαβάσετε περισσότερα για τα Συστήματα Ασφαλείας επιλέξτε:

Συστήματα συναγερμού
Συστήματα Περιμετρικής Προστασίας
Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης Access Control
Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης - CCTV

Εχετε καποια απορια;DemoΕπικοινωνηστε μαζι μας