Η εταιρία έχει αδειοδοτηθεί από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας με την απόφαση Α.Π. 3015/39/60/2010στ. H ΚΕΜΕΤΑ ΟΕ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008, πιστοποιημένο από την TÜV intercert με αριθμό πιστοποιησης 10-Q-30044-TIC για την μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση συστημάτων ασφαλείας και πυρασφάλειας.

Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης Access Control

Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης Access Control - Συστήματα Ασφαλείας

Λίγα λόγια για τα Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης Access Control
Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης Access Control:

Τα Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης Access Control χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της πρόσβασης ατόμων ή/και οχημάτων σε ένα προστατευόμενο χώρο. Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά την αρχιτεκτονική στα Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης Access Control.
Η πύλη πρόσβασης είναι εφοδιασμένη με ηλεκτρική κλειδαριά που λαμβάνει ηλεκτρικά σήματα από ένα πίνακα ελέγχου.Με τη σειρά του ο πίνακας ελέγχου λαμβάνει ηλεκτρικά σήματα από τους καρταναγνώστες όταν ο κάτοχος "παρουσιάζει" την κάρτα του στον καρταναγνώστη. Εάν ο αριθμός και οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα ταιριάζουν με ένα προ-προγραμματισμένο σενάριο, ο πίνακας ελέγχου στέλνει το κατάλληλο σήμα στην ηλεκτρική κλειδαριά και η πύλη ανοίγει επιτρέποντας την πρόσβαση. Αντιθέτως εάν οι πληροφορίες δεν ταιριάζουν, η πρόσβαση δεν επιτρέπεται. Η ίδια διαδικασία μπορεί να ισχύει και κατά την έξοδο. Με τον όρο Κάρτα στα Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης Access Control εννοούμε κάθε εξάρτημα το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες οι οποίες μεταφέρονται ηλεκτρονικά όταν το εξάρτημα αυτό "παρουσιαστεί" στον καρταναγνώστη.Το εξάρτημα αυτό μπορεί να είναι πλαστική κάρτα (Μαγνητική, Wiegan, Έξυπνη δηλαδή με τσιπ), ή σε μορφή μπρελόκ κλπ. Τα Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης Access Control για να παρέχουν περισσότερη ασφάλεια, μπορούν να λαμβάνουν Βιομετρικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με κάρτες για έλεγχο πρόσβασης. Αποτύπωμα δακτύλου ή παλάμης, Αναγνώριση ίριδας ματιού ή φωνής, αποτελούν γνωστές και εγκεκριμένες τεχνολογίες βιομετρικών που χρησιμοποιούνται για έλεγχο πρόσβασης. Η απόφαση για να επιτραπεί ή απαγορευθεί η πρόσβαση στηρίζεται σε πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην Μονάδα Ελέγχου στα Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης Access Control. Τέλος, στα Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης Access Control απαιτείται και ένας Η/Υ  να είναι συνδεδεμένος συνεχώς με την μονάδα ελέγχου και χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό, την έκδοση αναφορών κλπ. Οι αναφορές τυπώνονται για παραπέρα αξιοποίηση.

Τα Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης Access Control ανήκουν στην οικογένεια των συστημάτων ασφαλείας. Για να διαβάσετε περισσότερα για τα Συστήματα Ασφαλείας επιλέξτε:

Συστήματα συναγερμού
Συστήματα Περιμετρικής Προστασίας
Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης Access Control
Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης - CCTV 

 

Εχετε καποια απορια;DemoΕπικοινωνηστε μαζι μας