Η εταιρία έχει αδειοδοτηθεί από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας με την απόφαση Α.Π. 3015/39/60/2010στ. H ΚΕΜΕΤΑ ΟΕ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008, πιστοποιημένο από την TÜV intercert με αριθμό πιστοποιησης 10-Q-30044-TIC για την μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση συστημάτων ασφαλείας και πυρασφάλειας.

Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης - CCTV

Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης - CCTV - Συστήματα Ασφαλείας

Λίγα λόγια για το Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης - CCTV
Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης - CCTV:

Ένα Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης - CCTV χρησιμοποιείται για επιτήρηση, για οπτική επιβεβαίωση συναγερμών και για εντοπισμό εισβολέων (Εάν συνοδεύεται από την δυνατότητα Video Motion Detection). Στην απλούστερη μορφή του ένα Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης - CCTV αποτελείται από μία κάμερα και φακό συνδεδεμένη μέσω του κατάλληλου καλωδίου (συνήθως ομοαξονικό) με μία Οθόνη, όλα κατάλληλα τροφοδοτημένα με την κατάλληλη τάση. Για σκοπούς καταγραφής και αναπαραγωγής σε ένα Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης - CCTV, χρειάζεται και ένας Αναλογικός ή Ψηφιακός καταγραφέας VIDEO.Εάν οι κάμερες είναι κινητές χρειάζεται και μια συσκευή ελέγχου που ελέγχει την κάμερα κατά στροφή, ύψωση και άνοιγμα του φακού (ΖΟΟΜ). Εάν στο σύστημα υπάρχουν περισσότερες κάμερες, η απεικόνιση και καταγραφή των εικόνων από τις κάμερες αυτές απαιτεί και άλλες συσκευές να τοποθετηθούν στο σύστημα. Οι συσκευές αυτές είναι επί πλέον οθόνες και καταγραφείς, QUADS (Απεικόνιση 4 καμερών σε μία οθόνη), Πολυπλέκτες, Matrix Switchers κλπ.Η εικόνα από τις κάμερες μεταδίδεται στις οθόνες με ομοαξονικό καλώδιο, καλώδιο UTP, με Οπτικές Ίνες, ή ασύρματα. Σε αρκετές περιπτώσεις σε ένα Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης - CCTV απαιτούνται ζεύγη πομπού και δέκτη για την μετάδοση της εικόνας. Επιπρόσθετα υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης περισσοτέρων του ενός κέντρων ελέγχου για την λήψη και την αξιοποίηση των εικόνων που στέλνουν οι κάμερες. Πέραν του Τοπικού Κέντρου ελέγχου σε ένα Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης - CCTV μπορεί να υπάρχουν ένα ή περισσότερα  απομακρυσμένα Κέντρα ελέγχου, τα οποία συνδέονται με το διαδύκτυο.

'Ενα Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης - CCTV ανήκει στην οικογένεια των συστημάτων ασφαλείας. Για να διαβάσετε περισσότερα για τα Συστήματα Ασφαλείας επιλέξτε:

Συστήματα συναγερμού
Συστήματα Περιμετρικής Προστασίας
Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης Access Control
Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης - CCTV 

Εχετε καποια απορια;DemoΕπικοινωνηστε μαζι μας