Υπηρεσίες εκτίμησης εγκαταστάσεων

Οι ομάδες συντήρησης της ΚΕΜΕΤΑ OE είναι απόλυτα εξειδικευμένες και καταρτισμένες για την δοκιμή, συντήρηση και επισκευή συστημάτων πυρασφαλείας. Η πολυετής εμπειρία και οι ειδικές γνώσεις μας σε θέματα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και ασφάλειας προσωπικού θα δώσουν την καλύτερη λύση Η ΚΕΜΕΤΑ OE μπορεί να παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκτιμήσεις για την αναβάθμιση των υφισταμένων συστημάτων.

Η τακτική επιθεώρηση και συντήρηση των συστημάτων πυρασφαλείας είναι πολύ σημαντική και αποτελεί βασική απαίτηση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τα τεχνικά κλιμάκια της ΚΕΜΕΤΑ OE έχουν την δυνατότητα να εκτιμήσουν και να μετρήσουν σημεία κλειδιά ενός συστήματος όπως:

Έλεγχος οδεύσεων διαφυγής, θυρών πυρασφαλείας και πυράντοχων οδεύσεων.

Έλεγχος διατάξεων αυτοματισμού.

Έλεγχος και δοκιμή συστημάτων πυρανίχνευσης και χειροκινήτων συστημάτων συναγερμού με χρήση ειδικού εξοπλισμού (εξομοιωτές καπνού και θερμοκρασίας)

Έλεγχος συστημάτων κατάσβεσης

Έλεγχος φωτισμού ασφαλείας και φωτισμού οδεύσεων διαφυγής

Έλεγχος συστημάτων ειδοποίησης ανάγκης και ενδοεπικοινωνίας

Έλεγχος δικτύων με πυροσβεστικές φωλιές και κρουνούς πεζοδρομίου

Έλεγχος δικτύων καταιονισμού

Έλεγχος προσβασιμότητας πυροσβεστικών οχημάτων σε επικίνδυνες περιοχές

Έλεγχος προσβασιμότητας και καταλληλότητας θέσεων φορητών πυροσβεστήρων

Ετήσιες υποχρεώσεις ιδιοκτητών.

Η Πυροσβεστικές διατάξεις 14 και 15 υποδεικνύουν στους ιδιοκτήτες εταιρειών και κτιρίων την μέθοδο οργάνωσης των ομάδων πυρασφαλείας και τις ποιοτικές απαιτήσεις των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. Είναι υποχρεωτική επίσης η τήρηση βιβλίου συντήρησης συστημάτων πυρασφαλείας και βιβλίου παρακολούθησης εκπαιδεύσεων ομάδας πυρασφαλείας (χορηγούνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία) .

Οι μηχανικοί της ΚΕΜΕΤΑ OE θα επισκεφτούν τους χώρους σας θα καταγράψουν όλα τα συστήματα που είναι εγκατεστημένα και θα τα αξιολογήσουν με βάση τα πρότυπα και της οδηγίες του κατασκευαστή. Συγκεκριμένα θα προσδιορίσουμε κατά πόσον:

  • Τα εγκατεστημένα συστήματα πυρασφαλείας πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα διεθνή και ελληνικά πρότυπα.
  • Οι όποιες αλλαγές που τυχόν έχουν γίνει στο κτίριο επηρεάζουν τα συστήματα πυρασφάλειας και ασφάλειας.
  • Η ετοιμότητα και η κατάσταση των συστημάτων είναι αυτή που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Με το πέρας των εργασιών παραδίδουμε πλήρως τεκμηριωμένο φάκελο αναφοράς με φωτογραφικό υλικό.

Φάκελος αναφοράς

Γίνεται αναγνώριση των μέτρων και μέσων πυρασφαλείας καθώς και των προτύπων με βάση τα οποία πρέπει να σχεδιάζονται. Περιλαμβάνει καταγραφή τυχόν μη συμμορφώσεων, ελαττωμάτων και κατασκευαστικών ατελειών. 

Η ομάδα των τεχνικών και των μηχανικών της ΚΕΜΕΤΑ OE έχει την απαιτούμενη κατάρτιση, εκπαίδευση και γνώση του νομικού περιβάλλοντος που αφορά την ασφάλεια και την πυρασφάλεια ώστε να δώσει την καλύτερη οικονομικά και τεχνικά λύση σε σύνθετα θέματα.

Εχετε καποια απορια;DemoΕπικοινωνηστε μαζι μας