Σεμινάρια Πυρασφάλειας στην Εργασία

Η εταιρεία μας, με πολυετή εμπειρία στο χώρο των συστημάτων ασφαλείας και πυρασφάλειας, διοργανώνει σεμινάρια παρακολούθησης "Περί Πυρασφάλειας" για εταιρείες.

Αντικειμενικός σκοπός στα Σεμινάρια Πυρασφάλειας είναι να κατανοήσει ο καθένας εργαζόμενος τους πρωταρχικούς κινδύνους από τους οποίους μπορεί να απειληθεί από τη φωτιά στο χώρο εργασίας του.

Επίσης, να αντιληφθεί τους τρόπους αντιμετώπισης των απειλών από φωτιά έτσι ώστε να εργάζεται σε ένα περιβάλλον πιο ασφαλές και να μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην ασφάλεια ανθρώπων, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

Τα σεμινάρια Πυροπροστασίας απευθύνονται σε Τεχνικούς Ασφαλείας εταιρειών, εργοταξίων, βιομηχανιών, εργοδηγούς, ομάδες πυρασφάλειας εργοστασίων, προϊσταμένους προσωπικού και σε όλους τους εργαζόμενους και ειδικά εκείνους που απασχολούνται σε χώρους όπου υπάρχει αυξημένη επικινδυνότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

✓ Νομοθεσία και ορισμοί πυροπροστασίας
✓ Γενικά περί φωτιάς- Χημεία της καύσης
✓ Συγκρότηση- Εκπαίδευση ομάδων πυρασφάλειας
✓ Μέτρα παθητικής πυροπροστασίας
✓ Συστήματα- Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας
✓ Κατηγορίες πυρκαγιών- πυροσβεστήρες
✓ Εκπαίδευση πραγματικής χρήσης πυροσβεστήρα

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στον χώρο εργασίας σας με χρήση προβολικών μέσων καθώς βιωματικό τρόπο σε εξωτερικό χώρο. 

        

Στο τέλος κάθε εκπαίδευσης παίρνονται παρουσίες και παραδίδονται πιστοποιήσεις παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας ΚΕΜΕΤΑ Συστήματα ΑσφαλείαςΕχετε καποια απορια;DemoΕπικοινωνηστε μαζι μας