Skip to main content

Συστήματα κατάσβεσης με IG100

Για την αυτόματη κατάσβεση σε χώρους όπου απαιτείται η χρήση καθαρού κατασβεστικού παράγοντα με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, προτείνουμε σύστημα κατάσβεσης με IG100 (κατά EN15004, NFPA 2001), με έγκριση EN. Η εγκατάσταση θα φέρει πιστοποίηση συνολικά ως σύστημα.


Το σύστημα αυτόματης κατάσβεσης κατασκευάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διεθνείς προδιαγραφές και συγκεκριμένα:
• Την Π.Δ. 15
• To πρότυπο ΕΝ 54
• Το πρότυπο EN15004
• Το πρότυπο EN12094
Το σύστημα αυτόματης κατάσβεσης αποτελείται από δύο κύρια δομικά στοιχεία. Το σύστημα ανίχνευσης κατασβέσεων και το δίκτυο φιαλών σωληνώσεων η συσκευών που αποτελούν το κατασβεστικό μέσο.

Το σύστημα IG-100 χρησιμοποιεί άζωτο σαν καθαρό ασφαλή και 100% οικολογικό κατασβεστικό παράγοντα. Το άζωτο χρησιμοποιείται ευρέως σε μια πληθώρα συστημάτων κατάσβεσης λόγο των πλεονεκτημάτων που δίνει ως συμπιεσμένο αέριο.
Η εφαρμογή του IG-100 συνδυάζει την καταστολή της πυρκαγιάς μέσω της μείωση του ποσοστού του O2 και ταυτόχρονα την διατήρηση επαρκούς ποσοστού ώστε να συντηρείται η αναπνοή.
Λόγω αυτή της ιδιότητας του μπορεί να χρησιμοποιείται για κατάσβεση πυρκαγιάς σε χώρους που υπάρχει παρουσία ανθρώπων εξασφαλίζοντας την ασφαλή εκκένωση σε ότι αφορά τα επίπεδα οξυγόνου και την απουσία χημικών κατά την διάρκεια της εκτόνωσης.
Επιπλέον, οι φυσικές του ιδιότητες και οι ιδιότητες διασποράς του βοηθούν στη διατήρηση της ορατότητας κατά την εκκένωση.
Συστήνεται ανεπιφύλακτα για πυρκαγιές κατηγορίας Α, Β και C. Το σύστημα λειτουργεί με ολική κατάκλιση του δωματίου, εξασφαλίζοντας την εκτόνωση του κατασβεστικού παράγοντα σε λιγότερο από 1 min τηρώντας ταυτόχρονα τους συνθήκες ασφάλειας που προαναφέραμε.
Το IG-100 έχει δύο παραλλαγές ανάλογα με την πίεση που αποθηκεύονται στην φιάλη: IG-100 στα 200 bar και IG-100 στα 300 bar, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προσαρμόσουμε την απαιτούμενη ποσότητα κατασβεστικού παράγοντα που απαιτείται στον υπό μελέτη χώρο.

➤ Πληροφορίες για τον κατασβεστικό παράγοντα IG-100

Το αέριο άζωτο είναι καθαρό, δεν παράγει προϊόντα καύσης, είναι μη τοξικό και δεν προκαλεί ερεθισμούς στο δέρμα και τα μάτια. Είναι ακίνδυνο για τους ανθρώπους στις συγκεντρώσεις σχεδιασμού και επομένως είναι ιδανικό για την κατάσβεση πυρκαγιών σε χώρους με παρουσία ανθρώπων. Επιπλέον η ορατότητα παραμένει υψηλή, έτσι ώστε να μην επηρεάζεται η εκκένωση του χώρου.
Το καθαρό άζωτο λαμβάνεται από τον ατμοσφαιρικό αέρα, επομένως είναι ένα εντελώς φιλικό προς το περιβάλλον αέριο με μηδενική καταστροφή του όζοντος (ODP) και μηδενικό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP). Δεδομένου ότι δεν είναι μείγμα αερίων, είναι εύκολο να ξαναγεμιστεί και μπορεί να αποκτηθεί σε οποιαδήποτε γεωγραφική τοποθεσία.
Το άζωτο είναι μη διαβρωτικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κανονικές θερμοκρασίες με υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως στη βιομηχανία και τις κατασκευές. Είναι ηλεκτρικά μη αγώγιμο και επομένως συνιστάται ιδιαίτερα για την προστασία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών υλικών. Άχρωμο, άοσμο, άγευστο, ηλεκτρικά μη αγώγιμο και χημικά ουδέτερο αέριο.

Η πατενταρισμένη βαλβίδα εκτόνωσης και ρύθμισης πίεσης που χρησιμοποιείται στο σύστημα έχει σχεδιαστεί για να ρυθμίζει αυτόματα την πίεση της φιάλης, παρέχοντας ιδανική πίεση και διατηρώντας σταθερό ρυθμό ροής σε όλη την διάρκεια της εκτόνωσης.


➤ Χαρακτηριστικά και οφέλη από την εφαρμογή του IG-100

✓ Κατάλληλο για χώρους με ανθρώπινη παρουσία
✓ Ηλεκτρικά μη αγώγιμο
✓ Χημικά αδρανές
✓ Άχρωμο, άοσμο και άγευστο
✓ Δεν απαιτείται καθαρισμός του χώρου μετά την χρήση
✓ Μηδενική επιρροή στην στιβάδα το όζοντος
✓ Δεν δημιουργεί νέφος κατά την εκτόνωση δεν επηρεάζει την ορατότητα
✓ Δεν είναι διαβρωτικό ή τοξικό.
✓ Αποθηκεύεται ως αέριο υπό πίεση
✓ Very low refill cost.
✓ Πολύ μικρό κόστος αναγόμωσης.
✓ Οι φιάλες μπορούν να εγκατασταθούν μακριά από τον χώρο που γίνεται η κατάσβεση (έως 100 m)

 
Μέλη της BNI Greece , του μεγαλύτερου επιχειρηματικού δικτύου ανάπτυξης και συνεργασίας παγκοσμίως
 
Μέλος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ). Στόχος της ΕΕΝΕ αποτελεί η ανάπτυξη και προαγωγή της υγιούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, μέσα από ένα εποικοδομητικό και γόνιμο διάλογο με την πολιτική ηγεσία του τόπου, την κοινωνία και τους διαμορφωτές κοινής γνώμης.
 
Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ). Το ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ είναι ένας μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που υποστηρίζει τη διαμόρφωση / υποστήριξη προδιαγραφών και προτύπων πυροπροστασίας, ώστε να αποτρέπονται / μειώνονται οι απώλειες ζωής και περιουσίας από τη φωτιά στις κατασκευές και συμμετέχει σε διαβουλεύσεις σχετικά με την κατάρτιση νόμων, αποφάσεων και κανονισμών προδιαγραφών πυροπροστασίας και μηχανισμού τήρησής τους.
Ρήγα Φεραίου 16β
Νέα Χαλκηδόνα
14343, Αθήνα
  • ΑΡ. ΓΕΜΗ 069685103000