Skip to main content

Συστήματα Αυτόματης Κατάσβεσης

Τα συστήματα αυτόματης κατάσβεσης αποτελούνται από δύο κύρια δομικά στοιχεία. Το σύστημα ανίχνευσης κατασβέσεων και το δίκτυο φιαλών σωληνώσεων ή συσκευών που αποτελούν το κατασβεστικό μέσο.

Οι κατηγορίες αυτομάτων κατασβέσεων  

1. Συστήματα Κατάσβεσης με νερό και αφρό
2. Συστήματα υδρονέφωσης (Water mist)
3. Σύστημα κατάσβεσης με NOVEC 1230
4. Συστήματα Κατάσβεσης με IG100
5. Συστήματα Κατάσβεσης με IG-541 – INERGEN
6. Σύστηματα Κατάσβεσης με Διοξείδιο του Άνθρακος CO2
7. Σύστηματα Κατάσβεσης με Αερόλυμα (AEROSOL)ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΕΩΝ

Πρόκειται για το σύστημα που θα ενεργοποιήσει την διάταξη αυτόματης κατάσβεσης.

Τα βασικά μέρη του είναι :

1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
Ο πίνακας κατάσβεσης είναι σχεδιασμένος με την τελευταία ηλεκτρονική Τεχνολογία των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Eίναι επίτοιχος, συναρμολογημένος στο εργοστάσιο κατασκευής του, περιέχει δε όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό και κυκλώματα ελέγχου. Όλοι οι διακόπτες και ενδεικτικές λυχνίες LΕD διαθέτουν ενδεικτικές επιγραφές τοποθετημένες έτσι ώστε να είναι άμεσα ορατές.

Ο πίνακας κατάσβεσης θα διαθέτει δύο (2) ζώνες ανίχνευσης και μια (1) εντολή κατάσβεσης. Υπάρχει η δυνατότητα διασταύρωσης ζωνών ανά περιοχή κατάσβεσης (cross), δηλαδή θα δίνει δύο επίπεδα συναγερμού. Στο 1ο επίπεδο (προσυναγερμός) θα γίνεται γνωστή η ύπαρξη φωτιάς και στο 2ο επίπεδο (κυρίως συναγερμός) θα επιβεβαιώνεται το γεγονός. Η αυτόματη κατάκλιση θα αρχίζει μετά από προγραμματιζόμενη χρονοκαθυστέρηση μετά τον κυρίως συναγερμός. Ο πίνακας θα συνδέεται στο βρόχο του συστήματος πυρανίχνευσης χωρίς να υπάρχει ανάγκη συσκευών επιτήρησης (monitor module) ή εντολής (control module) και θα υπάρχει η δυνατότητα χειρισμού του από τον κεντρικό πίνακα.

Ο κεντρικός πίνακας διαθέτει τα παρακάτω στοιχεία :
   Α. Εξόδους ανά ζώνη
   Β. Στοιχείο ελέγχου βλάβης εσωτερικών και εξωτερικών κυκλωμάτων
   Γ. Στοιχείο τελικών εντολών και ενδείξεων
   Δ. Στοιχείο τροφοδοσίας
   Ε. Συσσωρευτές εφεδρείας


2. ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Τοποθετούνται στον χώρο ώστε να προσφέρουν την καλύτερη δυνατόν κάλυψη. Επιτυγχάνουμε με αυτό τον τρόπο άμεση ενεργοποίηση του συστήματος και καταστολή της πυρκαγιάς.

3. ΚΟΜΒΙΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Τοποθετείται ακριβώς έξω από τον χώρο έχει χρώμα κίτρινο και για την ενεργοποίηση του συστήματος απαιτεί δύο κινήσεις. Το κομβίο αυτό το χρησιμοποιούμε για να ενεργοποιήσουμε το σύστημα κατάσβεσης χειροκίνητα εφ όσον έχουμε διαπιστώσει την ύπαρξη πυρκαγιάς με οπτικό έλεγχο και πριν την ενεργοποίηση των ανιχνευτών.

4. ΚΟΜΒΙΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ – ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
Τοποθετείται δίπλα στο κομβίο ενεργοποίησης και η χρησιμοποιείται για την συγκράτηση ή την ακύρωση της εντολής κατάσβεσης σε περιπτώσεις ψευδοσυναγερμού ή συντήρησης και εργασιών στον χώρο.

5. ΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Η ολοκλήρωση της εγκατάστασης ενός συστήματος αυτόματης κατάσβεσης απαιτεί την τοποθέτηση συσκευών ειδοποίησης πριν την έναρξη και κατά την διάρκεια της κατάσβεσης. Για την κάλυψη αυτών των απαιτήσεων χρησιμοποιούμε μια φωτεινή ένδειξη ΣΤΟP ΑΕΡΙΟ πάνω από κάθε πόρτα, μια φαροσειρήνα συναγερμού και ένα κουδούνι προσυναγερμού.

Οι καλωδιώσεις τους συστήματος είναι πυράντοχες με θωράκιση για την αποφυγή ψευδοσυναγερμών.

 

 

 
 
Μέλη της BNI Greece , του μεγαλύτερου επιχειρηματικού δικτύου ανάπτυξης και συνεργασίας παγκοσμίως
 
Μέλος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ). Στόχος της ΕΕΝΕ αποτελεί η ανάπτυξη και προαγωγή της υγιούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, μέσα από ένα εποικοδομητικό και γόνιμο διάλογο με την πολιτική ηγεσία του τόπου, την κοινωνία και τους διαμορφωτές κοινής γνώμης.
 
Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ). Το ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ είναι ένας μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που υποστηρίζει τη διαμόρφωση / υποστήριξη προδιαγραφών και προτύπων πυροπροστασίας, ώστε να αποτρέπονται / μειώνονται οι απώλειες ζωής και περιουσίας από τη φωτιά στις κατασκευές και συμμετέχει σε διαβουλεύσεις σχετικά με την κατάρτιση νόμων, αποφάσεων και κανονισμών προδιαγραφών πυροπροστασίας και μηχανισμού τήρησής τους.
Ρήγα Φεραίου 16β
Νέα Χαλκηδόνα
14343, Αθήνα
  • ΑΡ. ΓΕΜΗ 069685103000