Skip to main content

Συστήματα Ασφάλειας - Πυρασφάλειας Κτιρίων, KNX και BMS

Μια κατηγορία κτιρίων που παρουσιάζει πολύ μεγάλες ελλείψεις σε θέματα πυρασφάλειας και ασφάλειας είναι τα κτίρια γραφείων. Παρ' όλο που στους χώρους αυτούς υπάρχει μεγάλος αριθμός ατόμων και πολλές φορές υψηλό πυροθερμικό φορτίο (έπιπλα με αφρώδη υλικά, χαρτί, υλικά καθαρισμού, computer rooms, ups κ.λπ.)

Η ΚΕΜΕΤΑ ΑΕ έχει μελετήσει και έχει εγκαταστήσει συστήματα σε μεγάλο αριθμό ιδιωτικών και δημόσιων κτιρίων. Η συσσωρευμένη εμπειρία και η μεγάλη γκάμα υλικών και λύσεων που προτείνουμε εγγυάται για την καλύτερη δυνατόν λύση των προβλημάτων του κτιρίου σας.

Δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην μελέτη για την προστασία τυχόν επικίνδυνων αλλά και κρίσιμων για την λειτουργία της επιχείρησης χώρων όπως για παράδειγμα στα COMPUTER ROOMS και στα UPS ή στα ξεχασμένα πάντα μηχανοστάσια στους χώρους των υπογείων ή στο δώμα.

Στους χώρους αυτούς προτείνουμε τις καλύτερες λύσεις στα Συστήματα Ασφάλειας - Πυρασφάλειας Κτιρίων ανάλογα με τον όγκο, την διαμόρφωση, την γειτνίαση και την παρουσία ή όχι προσωπικού.

Τα προτεινόμενα Συστήματα Ασφάλειας - Πυρασφάλειας Κτιρίων είναι:

  • Συστήματα πυρανίχνευσης διευθυνσιοδοτούμενα ή συμβατικά (analog addressable, conventional)

  • Συστήματα αυτόματης κατάσβεσης με χρήση υλικών όπως NOVEC, ING541(INERGEN), HFC227ea (FM200), AEROSOL,  CO,IG100.

Στα κτίρια γραφείων (ειδικά σε αυτά που λειτουργούν και μετά την δύση του ηλίου) δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον σχεδιασμό και στην εγκατάσταση του φωτισμού ασφαλείας.

Ο σωστά σχεδιασμένος φωτισμός ασφαλείας μπορεί να βοηθήσει στην εκκένωση του κτιρίου σε περίπτωση κινδύνου (πυρκαγιά, σεισμός, τρομοκρατική ενέργεια) χωρίς να επιβαρύνει σημαντικά τον προϋπολογισμό του κτιρίου.

Τα προτεινόμενα μέτρα ασφαλείας στα κτίρια γραφείων έχουν να κάνουν με την παρακολούθηση και τον έλεγχο πρόσβασης σε επικίνδυνους ή στρατηγικούς για την επιχείρηση χώρους. 

Συστήματα Εξοικονόμησης και ενέργειας KNX και BMS σε Κτίρια:

Η ΚΕΜΕΤΑ ΑΕ έχει πρόσφατα επεκταθεί στον χώρο του KNX και του BMS. Με τα συστήματα αυτά επιτρέπουμε στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης να μειώσει το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης δίνοντας του απόλυτο έλεγχο στις ενεργοβόρες συσκευές του κτιρίου (κλιματισμός, φωτισμός κ.λ.π). Η εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων βελτιώνει την αίσθηση άνεσης στον χώρο εργασίας μειώνοντας κατά πολύ την κατανάλωση σε ηλεκτρικών ρεύμα.

Τα Συστήματα Ασφάλειας - Πυρασφάλειας Κτιρίων, στο σύνολό τους, έχουν την δυνατότητα παρακολούθησης και κατά περίπτωση και χειρισμού από smartphone, tablet η laptop.

Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από την εμπειρία μας στα Συστήματα Ασφάλειας - Πυρασφάλειας Κτιρίων;

Θα πρέπει να γνωρίζεται ότι το σύστημα που θα επιλέξετε όχι μόνο θα σχεδιαστεί και θα εγκατασταθεί από έμπειρους εξουσιοδοτημένους από τους οίκους κατασκευής τεχνικούς και μηχανικούς, αλλά και ότι θα εκμεταλλευτούμε πλήρως της δυνατότητες του συστήματος που εγκαταστάθηκε.

Σε όλες τις νέες εγκαταστάσεις απαιτείται πλήρης ανάλυση και εκπαίδευση των χρηστών στα Συστήματα Ασφάλειας - Πυρασφάλειας Κτιρίων. Οι χρήστες των συστημάτων θα εκπαιδευτούν από εμάς και θα βεβαιώσουμε την ικανότητά τους να χειρίζονται τα Συστήματα Ασφάλειας - Πυρασφάλειας Κτιρίων μόνο όταν οι γνώσεις είναι επαρκείς.

Η καλή λειτουργία τους συστήματος διασφαλίζεται από τη  μακρόχρονη εγγύηση που παρέχουμε (2 έτη) τόσο για τα υλικά όσο και για τις εγκαταστάσεις.

Τέλος μετά την ολοκλήρωση του έργου παρέχουμε την δυνατότητα σύναψης συμβολαίου συντήρησης και επανάληψης σε τακτά χρονικά διαστήματα της εκπαίδευσης ώστε να διασφαλίζεται σε βάθος χρόνου η εύρυθμη λειτουργία του συστήματος.

 
Μέλη της BNI Greece , του μεγαλύτερου επιχειρηματικού δικτύου ανάπτυξης και συνεργασίας παγκοσμίως
 
Μέλος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ). Στόχος της ΕΕΝΕ αποτελεί η ανάπτυξη και προαγωγή της υγιούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, μέσα από ένα εποικοδομητικό και γόνιμο διάλογο με την πολιτική ηγεσία του τόπου, την κοινωνία και τους διαμορφωτές κοινής γνώμης.
 
Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ). Το ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ είναι ένας μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που υποστηρίζει τη διαμόρφωση / υποστήριξη προδιαγραφών και προτύπων πυροπροστασίας, ώστε να αποτρέπονται / μειώνονται οι απώλειες ζωής και περιουσίας από τη φωτιά στις κατασκευές και συμμετέχει σε διαβουλεύσεις σχετικά με την κατάρτιση νόμων, αποφάσεων και κανονισμών προδιαγραφών πυροπροστασίας και μηχανισμού τήρησής τους.
Ρήγα Φεραίου 16β
Νέα Χαλκηδόνα
14343, Αθήνα
  • ΑΡ. ΓΕΜΗ 069685103000