Skip to main content

Η ΚΕΜΕΤΑ ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2009 στην Αθήνα.

Οι δραστηριότητες της εταιρείας, είναι ο σχεδιασμός, η προμήθεια, η εγκατάσταση, η συντήρηση και η επισκευή, Συστημάτων πυροπροστασίας, Εξοπλισμού Πυρόσβεσης, Συστημάτων Ασφαλείας, Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων (B.M.S.) και Φωτοβολταϊκών. Η κύρια έμφαση δίνεται σε μεγάλα και σύνθετα έργα που απαιτούν τεχνική υποστήριξη σε όλα τα στάδια.

Η ΚΕΜΕΤΑ, στελεχώνεται με άρτια καταρτισμένους και έμπειρους μηχανικούς και τεχνικούς που παρακολουθούν συνεχώς όλες τις εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις, Νοσοκομεία, Κτίρια Γραφείων, Ξενοδοχεία, Αεροδρόμια, Υπηρεσίες Διόρθωσης, Χώροι Στάθμευσης, Στάδια, Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις, Εργοστάσια, Εγκαταστάσεις Πετρελαίου & Αερίου, κλπ.

Οι κύριοι πελάτες της KEMETA είναι οι βιομηχανίες, τα αρχιτεκτονικά και μελετητικά γραφεία και οι εργολάβοι κατασκευών. Σε όλους τους πελάτες μας βρίσκουμε λύσεις σε συγκεκριμένα τεχνικά και σχεδιαστικά ζητήματα και τους δίνουμε την δυνατότητα να προμηθευτούν όλα τα απαραίτητα προϊόντα και υπηρεσίες από μία μόνο πηγή.

Η ΚΕΜΕΤΑ εφαρμόζει τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης ποιότητας:

✓ ISO 45001: 2018, πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA με πιστοποίηση n. 20152210005188.

✓ ISO 14001: 2015, πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA με πιστοποίηση n. 011776058680.

✓ ISO 9001: 2015, πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA HELLAS με πιστοποίηση n. 010150245.

Η εταιρεία μας έχει άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για παροχή υπηρεσιών ασφαλείας σύμφωνα με την απόφαση Α.Π. 3015/39/60/2010-κστ.

Η εταιρεία μας διαθέτει Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Το εργατικό δυναμικό της ΚΕΜΕΤΑ αποτελείται από εξαιρετικά έμπειρους μηχανικούς και άριστα εκπαιδευμένους τεχνικούς, οι οποίοι παρακολουθούν και εφαρμόζουν τις τελευταίες τεχνολογίες στον κλάδο.

Οι μηχανικοί και οι τεχνικοί μας έχουν εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί από τους κορυφαίους κατασκευαστές, για τη Μελέτη - Σχεδίαση - Εγκατάσταση και Προγραμματισμό συστημάτων στους  εξειδικευμένους τομείς των αναλογικών διευθυνσιοδοτούμενων πυροσβεστικών συστημάτων και των συστημάτων πυρόσβεσης με χρήση των «clean agent fire suppression» (FM-200 & Novec 1230) και αδρανών αερίων (INERGEN IG-541), καθώς και συστημάτων πυρόσβεσης αφρού.

Η KEMETA προσφέρει τις πλέον προηγμένες ηλεκτρονικές υποδομές και πλήρως ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης κτιρίων, αντιπροσωπεύοντας και συνδυάζοντας τους κορυφαίους κατασκευαστές και προμηθευτές της αγοράς. 

Οι δραστηριότητες της ΚΕΜΕΤΑ χωρίζονται στους παρακάτω βασικούς τομείς:

 1. Ενεργητική πυροπροστασία
 2. Παθητική πυροπροστασία
 3. Αυτόματα πυροσβεστικά συγκροτήματα
 4. Γεννήτριες, φορητές και σταθερές
 5. Συστήματα Ασφαλείας
 6. Υποστήριξη γραφείων συμβούλων και εταιρειών σχεδιασμού

Η ΚΕΜΕΤΑ ειδικεύεται σε Ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες λύσεις στους ακόλουθους τομείς:

➤ Συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιάς

 • Συμβατική ανίχνευση πυρκαγιάς και ευφυείς αναλογικές διευθυνσιοδοτούμενους πίνακες ελέγχου
 • Ανιχνευτές πυρκαγιάς, χειροκίνητα κουμπιά συναγερμού, διακόπτες (I / O)
 • Σύστημα έγκαιρης ανίχνευσης με αναρρόφηση και δειγματοληψία αέρα
 • Ανιχνευτές καπνού δέσμης
 • Γραμμικοί ανιχνευτές θερμότητας
 • Ανιχνευτές φλόγας

 Συστήματα κατάσβεσης

 • Συστήματα ψεκασμού
 • AEROSOL
 • CO2
 • Αδρανή Αέρια
 • "Clean Agents" (Novec 1230, HFC227ea κ.λπ.)

 Συστήματα πυροπροστασίας

 • Πυροσβεστήρες, Πυροσβεστικές φωλιές, μάνικες, κλπ.
 • Πυροσβεστικά ερμάρια, αναπνευστικές συσκευές, κλπ. 

 Αντιεκρηκτική προστασία (ATEX)

 • Εξοπλισμός πυρανίχνευσης και CCTV για εγκαταστάσεις με προστασία από έκρηξη
 • Συστήματα ανίχνευσης εκρηκτικών και τοξικών αερίων
 • Ανίχνευση τοξικότητας ppm και ποσοστού χαμηλότερου ορίου έκρηξης (LEL)

 Συστήματα παθητικής πυρασφάλειας

 • Πυράντοχα υαλοστάσια και πυράντοχες πόρτες (μέταλλο, ξύλο, γυαλί).
 • Πυροσβεστικά οχήματα
 • Πυροσβεστικά μέσα (Αφροί, Σφραγιστικά, Σφουγγαράκια, Στόκοι και Δίσκοι καλωδίων)
 • Πυροπροστασία με συστήματα ξηρού τοίχου (πυράντοχες γυψοσανίδες (FR), πυροσβεστικές πλάκες ή Aquapanel)
 • Φώτα ασφαλείας, σήμανση οδών διαφυγής

 Πυροσβεστικά συγκροτήματα

 • Πυροσβεστικά συγκροτήματα σύμφωνα με το EN 12845
 • Πυροσβεστικά συγκροτήματα σύμφωνα με το NFPA 20 πιστοποιημένο από FM / UL

 Γεννήτριες, Φορητές & Σταθερές.

 • Φορητά Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη
 • Βιομηχανικά Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη

 Συστήματα Συναγερμού και Προστασίας

 • Συστήματα συναγερμού (ενσύρματα και ασύρματα)
 • Αισθητήρες ανίχνευσης εισβολής, Πλήκτρα συναγερμού πανικού, Παρακολούθηση κρίσιμων συνθηκών

 Συστήματα κλειστού συστήματος τηλεόρασης (C.C.TV)

 • Αναλογικά, Υβριδικά, IP
 • Σταθερές και κινητές τηλεχειριζόμενες κάμερες
 • Εξοπλισμός DVR & NVR
 • Λογισμικό διαχείρισης και καταγραφής

 Συστήματα περιμετρικής προστασίας

 • Συστήματα για εγκατάσταση σε φράχτη
 • Υπόγεια συστήματα ανίχνευσης
 • Συστήματα ελεύθερης εγκατάστασης
 • Συστήματα άμεσης ή ογκομετρικής ανίχνευσης
 • Συστήματα προστασίας φωτοβολταϊκών πλαισίων

 Συστήματα ελέγχου πρόσβασης

 • Πίνακες ελέγχου πρόσβασης
 • Αναγνώστες διαφόρων τύπων
 • Συσκευές αναγνώρισης αυτοκινήτων μεγάλης εμβέλειας για έλεγχο οχήματος
 • Αναγνώστες αναγνώρισης βιομετρικών στοιχείων
 • Περιφερειακά (Ηλεκτρομαγνήτες, Κουμπιά εξόδου κλπ.)

 Συστήματα Ελέγχου Διέλευσης

 • Μπάρες διέλευσης οχημάτων, συσκευές αποτροπής εισόδου
 • Μεγάλη ποικιλία Συσκευών ελέγχου διέλευσης προσωπικού full & half height για εσωτερική και εξωτερική χρήση. 

 Οπτικοακουστικά συστήματα

 • Συστήματα αναγγελίας κινδύνου και εκκένωσης κτιρίων
 • Συστήματα ενδοσυνεννόησης
 • Θυροτηλέφωνα
 • Συστήματα απομακρυσμένης επικοινωνίας 

 Επικοινωνίες - Δίκτυα

 • Εξοπλισμός για τη μετάδοση βίντεο, ήχου, δεδομένων, μέσω οπτικών ινών
 • Μετάδοση σήματος βίντεο μέσω καλωδίων UTP, βιομηχανικού εξοπλισμού δικτύου TCP / IP
 • Δίκτυα ασύρματης επικοινωνίας

 

Ολοκληρωμένες λύσεις

Οι υπηρεσίες και οι λύσεις που προσφέρονται από την εταιρεία μας βασίζονται στην απόλυτη συνέργεια της φυσικής και ηλεκτρονικής προστασίας. Οποιοδήποτε σύστημα ασφαλείας βασίζεται αποκλειστικά σε μόνο φυσική ή ηλεκτρονική προστασία, μπορεί να διαπεραστεί, εφόσον υπάρχει αρκετός χρόνος για τους εισβολείς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα συστήματα της ΚΕΜΕΤΑ βασίζονται στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας ηλεκτρονικής προστασίας, πάντα σε συνδυασμό με την άρτια εκπαίδευση που παρέχεται στο προσωπικό το οποίο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία τους.

Το κύριο πλεονέκτημα που προσφέρεται από την εταιρεία μας είναι τα ολοκληρωμένα πακέτα λογισμικού ελέγχου και παρακολούθησης που επιτρέπουν την πλήρη διαχείριση όλων των υποσυστημάτων (Access Control System, Fire Detection System, CCTV System, BMS, Intrusion System) τόσο τοπικά, όσο και εξ΄ αποστάσεως.

 

 

 
Μέλη της BNI Greece , του μεγαλύτερου επιχειρηματικού δικτύου ανάπτυξης και συνεργασίας παγκοσμίως
 
Μέλος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ). Στόχος της ΕΕΝΕ αποτελεί η ανάπτυξη και προαγωγή της υγιούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, μέσα από ένα εποικοδομητικό και γόνιμο διάλογο με την πολιτική ηγεσία του τόπου, την κοινωνία και τους διαμορφωτές κοινής γνώμης.
 
Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ). Το ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ είναι ένας μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που υποστηρίζει τη διαμόρφωση / υποστήριξη προδιαγραφών και προτύπων πυροπροστασίας, ώστε να αποτρέπονται / μειώνονται οι απώλειες ζωής και περιουσίας από τη φωτιά στις κατασκευές και συμμετέχει σε διαβουλεύσεις σχετικά με την κατάρτιση νόμων, αποφάσεων και κανονισμών προδιαγραφών πυροπροστασίας και μηχανισμού τήρησής τους.
Ρήγα Φεραίου 16β
Νέα Χαλκηδόνα
14343, Αθήνα
 • ΑΡ. ΓΕΜΗ 069685103000