Η Εταιρία

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΜΕΤΑ ΟΕ

Η ΚΕΜΕΤΑ ΟΕ με το παρόν όνομα και σχήμα Διοίκησης ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Φεβρουάριο του 2009.
Αποτελεί τη συνέχεια των ατομικών επιχειρήσεων των δύο εταίρων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο από το 1990. Οι τομείς δραστηριότητας της εταιρείας είναι η μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή Συστημάτων Πυρασφάλειας, Πυροσβεστικών μέσων, Συστημάτων Ασφαλείας - Ελέγχου και διαχείρισης ενέργειας (B.M.S.) και φωτοβολαικών.
Η εμπειρία της εταιρείας, η στελέχωσή της με έμπειρο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό και η διαρκής παρακολούθηση των εξελίξεων στις νέες τεχνολογίες, καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων και προϊόντων συστημάτων ασφαλείας που χρησιμοποιούνται σε Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις, Νοσοκομεία, Κτίρια Γραφείων, Αεροδρόμια, Σωφρονιστικά Καταστήματα, Χώρους Στάθμευσης, Στάδια, Ένοπλες Δυνάμεις κλπ.
Η ΚΕΜΕΤΑ ΟΕ έχει εστιάσει την προσοχή της στην ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΗ - ΠΡΟΣΦΟΡΑΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ολοκληρωμένων συστημάτων (HARDWARE και SOFTWARE) πυρασφάλειας, ασφάλειας και διαχείρισης ενέργειας (B.M.S). Η έμφαση δίνεται στα μεγάλα σύνθετα έργα που απαιτούν την εμπλοκή μηχανικών σε όλες τις φάσεις αυτών.
Οι κύριοι πελάτες της ΚΕΜΕΤΑ ΟΕ είναι Βιομηχανίες, Μελετητικά Γραφεία και Κατασκευαστικές Εταιρείες στους οποίους δίνεται η δυνατότητα αφ’ ενός μεν να προδιαγράψουν προϊόντα και υλικά υψηλών ποιοτικών απαιτήσεων, αφ’ ετέρου δε να βρίσκουν λύσεις σε απολύτως εξειδικευμένα θέματα και να προμηθεύονται όλα τα προϊόντα Ηλεκτρονικής Ασφάλειας και Πυρασφάλειας από μια μόνο πηγή.

H ΚΕΜΕΤΑ ΟΕ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801 : 2008, πιστοποιημένο από την TÜV AUSTRIA με αριθμό πιστοποίησης 0117990586680, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015, πιστοποιημένο από την TÜV AUSTRIA με αριθμό πιστοποίησης 011776058680 και Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, πιστοποιημένο από την TÜV AUSTRIA HELLAS με αριθμό πιστοποίησης 010150245.
Η εταιρία έχει άδεια από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας με την απόφαση Α.Π. 3015/39/60/2010-ιθ΄.
Από την Περιφέρεια Αττικής, Γεν. Δνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής , η εταιρία έχει αδειοδοτηθεί για το εργαστήριο επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκινητήρων γεννητριών και αντλιών, αναγόμωσης πυροσβεστήρων και κατασκευής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (αρ. πρωτ. 3648/18, αρ. φακ. Φ14.24946 με ημερομηνία 30-08-2018).
 
Το Προσωπικό της ΚΕΜΕΤΑ ΟΕ
 
Ως τεχνική, κατασκευαστική και εμπορική εταιρεία η ΚΕΜΕΤΑ ΟΕ είναι πλαισιωμένη με επιστήμονες μηχανικούς και οικονομολόγους και με έμπειρο τεχνικό προσωπικό που παρακολουθεί και εφαρμόζει τις σύγχρονες τεχνολογίες σε συστήματα ασφαλείας.
Ειδικά για τους εξειδικευμένους τομείς της  Διευθυνσιοδοτούμενης Πυρανίχνευσης (Analogue Adressable) και της Κατάσβεσης με Αέρια Υποκατάστατα του Halon (NOVEC, FM-200 & IG541) καθώς επίσης και τα συστήματα κατάσβεσης με αφρό, οι μηχανικοί της εταιρείας έχουν εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί από τις κατασκευάστριες εταιρείες για την Μελέτη – Σχεδίαση – Εγκατάσταση και Προγραμματισμό των αντίστοιχων συστημάτων.

Δείτε τις αντίστοιχες Πιστοποιήσεις του προσωπικού μας :
Certificate of Attendance Cooper Fire Systems
Certificate of Attendance Cooper Fire Systems 2  
Certificate of Attendance Cooper Fire Systems 3
ESSER by HONEYWELL
ESSER by HONEYWELL 2
Letter of Partnership by HONEYWELL
REZONTECH Official Letter
SIEMENS Letter
Cooper - Univel 
Cooper - Univel Certificate

Για απολύτως εξειδικευμένες εργασίες (π.χ. καλωδιώσεις, υδραυλικές εγκαταστάσεις κλπ.) η εταιρεία χρησιμοποιεί μόνιμους εξωτερικούς συνεργάτες που πληρούν απόλυτα τα ποιοτικά κριτήρια της εταιρείας όπως αυτά προκύπτουν από το πρότυπο EN ISO 9001.

Τον Ιούνιο του 2019, η εταιρεία μας έλαβε την τιμητική διάκριση ❝SIEMENS SOLUTION PARTNER❞. Η διάκριση αυτή επισφραγίζει την επιτυχημένη πορεία της εταιρείας μας όλα αυτά τα χρόνια, ενδυναμώνοντας περαιτέρω την παρουσία της στην ελληνική αγορά!

Screen Shot 2019 06 19 at 11.32.47

Εχετε καποια απορια;DemoΕπικοινωνηστε μαζι μας